loader image

Saviugda

Atverkite langą naujoms žinioms


„Gyvenime yra tik vienas kelias – žinios. Žinios išlaisvina žmogų, ir kuo jis tampa laisvesnis, tuo reikšmingesnis jis Visatai, tuo prasmingesnė jo veikla visuotinei gerovei, tuo erdvesnė jo ramybės atmosfera, kurią jis skleidžia aplink save.“ Konkordija Antarova

„Du gyvenimai“


  Mokydamiesi ir gilindamiesi tampame laisvi nuo įvairių prietarų ar išankstinių nusistatymų.